Bezpečnostné fólie

BEZPEČNOSTNÉ OKENNÉ FÓLIE

Bezpečnosť

Bezpečnostné fólie chránia vás a vašich blízkych ako aj váš majetok. Chránia pred vlámaním, vandalizmom a prírodnými katastrofami. Bezpečnostné fólie SkyFol držia sklo pohromade v prípade rozbitia, a tým zabránia rôznym zraneniam spôsobeným črepinami. Napríklad školy, verejne prístupné budovy a verejné priestranstvá sú vystavené väčšiemu riziku takýchto nehôd, pre ktoré ponúkajú bezpečnostné fólie SkyFol riešenie.

Ochrana proti vlámaniu

SkyFol má riešenie aj na ochranu proti vlámaniu. V ponuke máme 50 až 300 mikrónov hrubé fólie, ktoré zabezpečia ochranu proti vlámaniu, črepinám, poveternostným podmienkam, vandalizmu. Fólie filtrujú 99 % UV žiarenia. Fólie typu S2 a S4 vám zabezpečí silnú ochranu proti črepinám, fólie typu S8 a S12 navyše sú ideálne proti vlámaniu. Fólia Skyfol Security S12 dostala kvalifikáciu EN356 stupňa P1A a uznávajú ju aj poisťovne, nakoľko sú vhodné aj namiesto ochranných mreží.

Fólie filtrujú 99 % UV žiarenia.

Ochrana pred žiarením UV

Všetky fólie od SkyFolu sú opatrené špeciálnou vrstvou na odrážanie žiarenia UV, aby vás ochraňovali od škodlivých žiarení UV-A a UV-B, ktoré môžu spôsobiť rôzne kožné ochorenia a spôsobujú vyblednutie interiéru. Ak chcete chrániť zdravie a zachovať farbu interiéru používajte fólie SkyFol!

Poprední americkí výrobcovia fólií a záruka

V prípade bezpečnostných fólií ( nad 100 mikrónov ) je veľmi dôležité aby aj lepidlo použité na fólie bolo dostatočne silné a hrubé. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že výrobcovia z Ďalekého - východu používajú tenšiu a slabšiu vrstvu lepidla a tým sa značne znižuje účinnosť bezpečnostného faktora fólií. Fólie SkyFol Security sú vyrábané popredným americkým výrobcom.